Thông báo họp tổng kết cuối năm 2023 CLB ảnh Báo Chí Asean

THÔNG BÁO HỌP TỔNG KẾT NĂM 2023

        Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ảnh Báo chí và Nghệ thuật ASEAN trân trọng thông báo: Lễ tổng kết năm 2023 sẽ được tổ chức vào lúc 15h30 thứ bảy, ngày 16/12/2023 tại nhà hàng Xuân Chu vườn, địa chỉ: Ngõ 58, phố Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Nội dung:

Phần 1. Tổng kết năm 2023.

Phần 2. Tổng kết Cuộc vận động sáng tác ảnh “Việt Nam – Góc nhìn nhiếp ảnh” năm 2023.

Phần 3. Kế hoạch công tác năm 2024.

Phần 4. Liên hoan tiệc cuối năm.

Các đồng chí Chi hội trưởng và Phó Chi hội trưởng nhắc nhở hội viên về dự đông đủ.

Đề nghị các chi hội báo cáo danh sách hội viên về dự họp tổng kết năm chậm nhất 20h00 ngày 15/12/2023 cho đồng chí Nguyễn Văn Hải.

                                                                                                                BAN CHỦ NHIỆM