Câu lạc bộ Ảnh Báo chí và Nghệ thuật ASEAN (Press & Art Photo Asean Club – viết tắt là PAPA CLUB) là thành viên trực thuộc Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á, được thành lập ngày 06/02/2023. Câu lạc bộ là nơi tập hợp các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nhằm trao đổi kinh nghiệm và nghiệp vụ sáng tác ảnh báo chí và nghệ thuật phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Câu lạc bộ còn là nơi giao lưu, học hỏi giữa các nhà nhiếp ảnh khu vực ASEAN và quốc tế.

Mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, không vi phạm pháp luật, đam mê nhiếp ảnh, có nguyện vọng tham gia Câu lạc bộ và tự làm đơn xin tham gia, đóng lệ phí theo quy định của Câu lạc bộ, đều được xét duyệt trở thành hội viên Câu lạc bộ.

Trang Website anhbaochiasean.vn là công cụ để các thành viên CLB trao đổi thông tin, nghiệp vụ, công bố các tác phẩm ảnh của mình. Trang Website này cũng là nơi các bạn yêu nhiếp ảnh giao lưu cùng các thành viên Câu lạc bộ của chúng tôi. Ngôi nhà Câu lạc bộ chúng tôi rất hân hạnh chào đón các bạn.