Kết quả cuốc thi sáng tác ảnh 2023

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC PHẨM SÁNG TÁC ẢNH NĂM 2023

1 Giải nhất : 1 tác phẩm

Tác phẩm Lối Về – tác giả Hoàng Thị Hoan

2 Giải nhì: gồm 2 tác phẩm

Tác phẩm : Cánh đồng gió điện – Nguyễn Thị Thanh Hương

Tác phẩm: Quây Lưới Bắt Mực  – Nguyễn Văn Điệp

3 Giả Ba: 3 tác phẩm

Tác phẩm : Gối vụ thu đông – Nguyễn Kim Anh

Tác phẩm: Lễ hội chùa Di  – Nguyễn Vân Anh

Tác phẩm: Muối Hầm – Trương Quang Hải

4 Giải khuyến khích : 10 tác phẩm

Tác phẩm: Máu nhân đạo – Biện Văn Nam

Tác phẩm: Cha truyền con nối – Bùi Thị Thu Hằng

Tác phẩm: Mùa nước đổ – Nguyễn Thọ Kiên

Tác phẩm Ngư dân vùng biển – Nguyễn Tôn Hoan

Tác phẩm: lễ hội vào thu – Phạm văn Dũng

Tác phẩm Lễ hội nhẩy lửa người dao đỏ – Phạm Văn Thắng

Tác phẩm:  sắc phục người dao – Phan Đức Thắng

Tác phẩm Nghề gốm – Trần Cao Đạt

Tác phẩm Nghề muối – Trần Văn Thanh

Tác phẩm Tinh hoa gốm bát tràng – Vũ Huy Hoàng