THÔNG BÁO LẦN 1 VỀ KẾT QUẢ CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC ẢNH NĂM 2023

THÔNG BÁO LẦN 1 VỀ KẾT QUẢ CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC ẢNH NĂM 2023

Ban Chủ nhiệm CLB Ảnh Báo chí và Nghệ thuật ASEAN thông báo sơ bộ về kết quả cuộc vận động sáng tác ảnh “Việt Nam – góc nhìn nhiếp ảnh” năm 2023 như sau:

Phát động từ ngày 19/8/2023 và kết thúc nhận ảnh ngày 30/11/2023, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 300 tác phẩm của 80 tác giả là hội viên Câu lạc bộ gửi về. Ngày 26/11/2023, Ban Chủ nhiệm CLB đã tiến hành xét chọn các tác phẩm có chất lượng cao vào vòng chung khảo.

Để khuyến khích phong trào sáng tác ảnh, Ban Chủ nhiệm quyết định mỗi tác giả chỉ chọn 1 tác phẩm xuất sắc nhất trong số 5 tác phẩm được gửi đến Ban Tổ chức để vào vòng chung khảo. Từ đó đã chọn ra 26 tác phẩm của 26 tác giả để bình chọn ra 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích (tăng 5 giải so với thể lệ đã công bố) và thêm 10 tác phẩm trưng bày triển lãm trên trang thông tin Anhbaochiasean.vn của Câu lạc bộ. Lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức trong dịp tổng kết năm 2023 của Câu lạc bộ vào cuối tháng 12/2023.

Để động viên phong trào, Ban Chủ nhiệm cũng nhận được sự tài trợ của các chi hội: Chi hội Hà Nội 1 tài trợ giải nhất (1.500.000đ), Chi hội Hải Phòng tài trợ 2 giải nhì (mỗi giải 1.000.000đ), Chi hội Hà Nội 2 tài trợ 3 giải ba (mỗi giải 500.000đ).

Thời gian tổng kết và trao giải sẽ được thông báo đến từng chi hội vào đầu tháng 12/2023.

                                                                                                                 BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ