Thông tin liên hệ
Ông Phạm Văn Lợi
Ủy viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ